Poremećaji pamćenja

Poremećaji pamćenja se dele na kvantitativne i kvalitativne poremećaje.

Kvantitativni poremećaji pamćenja

Poremećaji pamćenjaU kvantitativne poremećaje pamćenja spadaju amnezije koje se dele na: retrogradnu amneziju, anterogradnu amneziju, amneziju u agnoziji, amneziju dementnih i psihogenu (funkcionalnu amneziju).

Po definiciji, amnezije su takvi poremećaji pamćenja kod kojih postoji nesećanje za određene događaje koji su se desili u prošlosti. Ovo nesećanje može biti delimično ili potpuno i uglavnom je vezano za organska oštećenja centralnog nervnog sistema. Kod retrogradne amnezije postoji nesećanje za period koji je prethodio gubitku svesti, a kod anterogradne nesećanje za period posle povrede mozga (centralnog nervnog sistema). Ove vrste amnezija viđaju se kod potresa mozga, trauma glave uz gubitak svesti, kao prateće pojave primene elektrokonvulzivne terapije.

Kvantitativni poremećaji pamćenja nastaju uglavnom kao posledica mehanizma kratkog pamćenja, nemogućnosti prevođenja u procese dugotrajnog pamćenja (amnezija dementnih, amnezija u agnoziji) ili narušavanja mehanizma privođenja upamćenih informacija iz depoa pamćenja.

Psihogena amnezija je nesećanje za određene događaje unutar jednog vremenskog perioda. U osnovi geneze ovog poremećaja stoje psihogeni faktori, uglavnom potiskivanje, te se do ovih sadržaja može doći određenim psihološkim metodama (psihoanaliza, narkoanaliza i slično).

Kvalitativni poremećaji pamćenja

U kvalitativne poremećaje pamćenja ubrajaju se: naknadno izvrnuto sećanje (obmana sećanja), patološka lažljivost (pseudologija fantastica) i konfabulacije.

Prva grupa naknadno izvrnuto sećanje se deli na ono koje se dešava pod dejstvom aktuelnih događaja i pod dejstvom sugestije. Prvi oblik je česta pojava i u normalnih osoba i uglavnom je posledica aktuelnog emocionalnog stanja. Depresivna osoba je sklona da sve događaje iz prošlosti vidi odnosno doživljava tužno ili obrnuto. Tako se ovaj poremećaj javlja kod afektivnih psihoza, ali i kod paranoidnih psihoza koji događaje iz prošlosti tumače u skladu sa aktuelnim misaonim sadržajem. Druga grupa obmana sećanja pod dejstvom sugestije se javlja kod psihotičnih osoba koje su sklone nekritičkom prihvatanju tuđih stavova, ali se javlja i kod oligofrenija, poremećaja ličnosti i kao normalna prolazna pojava u male dece.

Patološka lažljivost je takav poremećaj pamćenja kod koga osoba svoja maštarenja prenosi u realnost. Javlja se kod poremećaja ličnosti (psihopatija).

Konfabulacije su takvi poremećaji pamćenja u kojima osoba praznine sećanja ispunjava izmišljenim sadržajima koji su često paralogični. Javlja se kod Korsakovljeve psihoze, senilnih psihoza, psihoza kod organskog mentalnog sindroma.