Mobilni telefoni zračenje

Mobilni telefoni koji najviše i najmanje zrače – Spisak

Predstavljamo vam spisak mobilnih telefona koji najviše i onih koji najmanje zrače.

Ovde treba imati na umu da se nivo zračenja ne odnosi striktno na odredjeni telefon, već su mere date u vatima po kilogramu težine mobilnog telefona (W/kg). Tako da, ukoliko želite da imate preciznije podatke o nivou zračenja odredjenog uredjaja trebali biste da znate i njegovu težinu, pa da na osnovu toga napravite tačan proračun.

Kada proučavate spisak logično je da su telefoni sa visokim ocenama štetniji za zdravlje, a u “bezbednije” se svrstavaju oni sa nižim rezultatima merenja.

Spisak mobilnih telefona koji najviše zrače:

Telefoni koji najvise zrace

Spisak mobilnih telefona koji najmanje zrače:

Telefoni koji najmanje zrace

Na ovom spisku se vidi da najviši nivo zračenja emituje telefon Xiaomi Mi A1 – sa 1,75 W/kg.
A najmanji stepen zračenja pokazli su Samsung Galaxy Note 8 i ZTE Axon Elite – sa skromnih 0,17 W/kg.

Ovo su podaci Nemačke federalne kancelarije za zaštitu od radijacije (Bundesamt für Strahlenschutz), na osnovu kojih nije teško zaključiti da je nivo zračenja mobilnog telefona obrnuto srazmeran njegovoj ceni, što u prevodu znači da su skuplji telefoni bezbedniji za upotrebu. Dakle, ima tu neke logike.

Pa sada kada ovo znamo, a pod uslovom da su ova merenja tačna, bilo bi pametno da pri kupovini mobilnog telefona ne posmatramo samo njegove funkcije i vizuelne tehničke karakteristike, već da obratimo pažnju na brend, model i cenu.