Neuredne menstruacije

Neuredne menstruacije svakako da imaju odredjeni uzrok, ali i posledice. U nastavku pročitajte, da li i koliko su u ovom slučaju važni vitamini? Prevremene ili zakasnele menstruacije, mogu kod izvesnih žena prouzrokovati razne probleme, najčešće u vidu steriliteta ili neželjene trudnoće. I zaista, neuredne menstruacije i ciklusi bez ovulacije (anovulatorni ciklusi) su česte smetnje oplođenju. Ustanovljena je veza između ishrane i degenerativnih bolesti (hronični evolutivni poliartritis, multipla skleroza, rak), sa jedne strane i poremećaja menstrualnog ciklusa i teškoća u zatrudnjivanju, sa druge strane. Naša ishrana je zapravo u isto vreme i preobilna i siromašna u izvesnim važnim sastojcima. Mi se

Neuredne menstruacije koje kasne

Menstruacije koje dolaze kasnije – sa zakašnjenjem većim od 8-9 dana U savremenoj medicinskoj nauci ova pojava se naziva oligomenoreja (ciklusi su duži od 35 dana). Oligomenoreja može imati tri uzroka: Isuviše dugo prisustvo žutog tela, sa eventualnim stvaranjem ciste na jajniku. Lečenje se sastoji u davanju estrogenih hormona, koje bi trebalo da spreče stvaranje žutog tela. Ako cista postoji jedini spas je operacije. Drugi uzrok za kašnjenje menstruacije je zakasnela ovulacija, što se ispravlja i izazivanjem pravovremenog sazrevanja i oslobađanja jajne ćelije (indukcija ovulacije klomifenom npr.). Naposletku, iza menstruacija koje kasne može da stoji i neoslobađanje jajne ćelije (anvulatorni