Kako TV utiče na čoveka? Efekti gledanja televizije

Kako TV utiče na čoveka? Efekti gledanja televizije

Prethodne nedelje sam bio bolestan i nemajući šta da radim, gledao sam TV emisije nekoliko dana zaredom. Rezultat toga je bio čista nula. Gledanje televizije nema korisnih efekata. TV ekran oduzima energiju, jer je čovek podešen sasvim drugačije. Slični efekti se dešavaju kada čitate tabloidne novine i časopise. Svrha reklama i članaka uopšte nije razvoj i obrazovanje osobe. Neophodno je zainteresovati, dati pozitivne emocije – uostalom, osoba čak plaća ovo zadovoljstvo od kojeg nema koristi. Zatim sam posmatrao decu koja gledaju TV: Nakon sat vremena gledanja, unutrašnja energija kod dece počinje da opada. Činjenica je da dete gledajući televiziju ništa ne