Menopauza i menopauzalne tegobe

Menopauza sa sobom zaista može, i to veoma često, da donese i menopauzalne tegobe. To je u stvari posledica promena kroz koje ženski organizam prolazi na svom prirodnom putu. Razumevanje promena koje prate menopauzu omogućava da joj se pristupi bez straha. Kulturne i moralne okolnosti u kojima žena živi od bitnog su značaja za tok menopauze. U evropskim zemljama u kojima se mladost i materinstvo daleko više cene nego profesionalne, npr. umetničke, ili druge sposobnosti i u kojima se žene posmatraju kao seksualni objekti, često se menopauza doživljava kao kraj života. Situaciju mogu da otežaju i drugi događaji koji se