Mobilni telefoni koji najviše i najmanje zrače – Spisak

Mobilni telefoni koji najviše i najmanje zrače – Spisak

Predstavljamo vam spisak mobilnih telefona koji najviše i onih koji najmanje zrače. Ovde treba imati na umu da se nivo zračenja ne odnosi striktno na odredjeni telefon, već su mere date u vatima po kilogramu težine mobilnog telefona (W/kg). Tako da, ukoliko želite da imate preciznije podatke o nivou zračenja odredjenog uredjaja trebali biste da znate i njegovu težinu, pa da na osnovu toga napravite tačan proračun. Kada proučavate spisak logično je da su telefoni sa visokim ocenama štetniji za zdravlje, a u “bezbednije” se svrstavaju oni sa nižim rezultatima merenja. Spisak mobilnih telefona koji najviše zrače: Spisak mobilnih telefona koji

Držite mobilne telefone dalje od svog tela!

Držite mobilne telefone dalje od svog tela!

Navikli smo na mobilni telefon, on je deo nas, u njemu postoji čitav jedan virtuelni svet, ne možemo više da zamislimo svoj život bez njega… Naši pametni telefoni su toliko čvrsto ugrađeni u naš život, da smo sada jednostavno nerazdvojni od njih, ali prema mnogim istraživanjima jasno je da mobilne telefone treba držati što dalje od svog tela! Poznato je da je kalifornijsko Ministarstvo za javno zdravlje izdalo i upozorenje o opasnostima zračenja mobilnih telefona. Uzgred, setite se, kada su se pojavili prvi mobilni telefoni – mnogi lekari su se već tada oglašavali i govorili o štetnom zračenju ovih uredjaja?