Neuredne menstruacije koje prevremeno dolaze

Pojam “neuredne menstruacije” podrazumeva sve moguće nepravilnosti menstrualnog ciklusa, ali ovde ćemo govoriti o menstruacijama koje dolaze ranije nego što bi trebale. Nakon toga i moguće lečenje biljem. Menstruacije koje dolaze 8-9 dana ranije U modernoj zapadnoevropskoj i američkoj medicini govori se o tri tipa menstruacija koje prevremeno dolaze. Prve su na bazi nedostatka progesterona. U ovom slučaju je skraćena druga faza ciklusa, jer žuto telo jajnika ne obavlja na odgovarajući način svoju funkciju. Poremećaj se ispravlja dodavanjem progesterona u drugoj polovini ciklusa.  Drugi tip menstruacije nastaje kao posledica prevremene ovulacije, a leči se manjim količinama estrogenih hormona. Ponekad se prepisuju