Neuredne menstruacije koje kasne

Menstruacije koje dolaze kasnije – sa zakašnjenjem većim od 8-9 dana U savremenoj medicinskoj nauci ova pojava se naziva oligomenoreja (ciklusi su duži od 35 dana). Oligomenoreja može imati tri uzroka: Isuviše dugo prisustvo žutog tela, sa eventualnim stvaranjem ciste na jajniku. Lečenje se sastoji u davanju estrogenih hormona, koje bi trebalo da spreče stvaranje žutog tela. Ako cista postoji jedini spas je operacije. Drugi uzrok za kašnjenje menstruacije je zakasnela ovulacija, što se ispravlja i izazivanjem pravovremenog sazrevanja i oslobađanja jajne ćelije (indukcija ovulacije klomifenom npr.). Naposletku, iza menstruacija koje kasne može da stoji i neoslobađanje jajne ćelije (anvulatorni

Neuredne menstruacije koje prevremeno dolaze

Pojam “neuredne menstruacije” podrazumeva sve moguće nepravilnosti menstrualnog ciklusa, ali ovde ćemo govoriti o menstruacijama koje dolaze ranije nego što bi trebale. Nakon toga i moguće lečenje biljem. Menstruacije koje dolaze 8-9 dana ranije U modernoj zapadnoevropskoj i američkoj medicini govori se o tri tipa menstruacija koje prevremeno dolaze. Prve su na bazi nedostatka progesterona. U ovom slučaju je skraćena druga faza ciklusa, jer žuto telo jajnika ne obavlja na odgovarajući način svoju funkciju. Poremećaj se ispravlja dodavanjem progesterona u drugoj polovini ciklusa.  Drugi tip menstruacije nastaje kao posledica prevremene ovulacije, a leči se manjim količinama estrogenih hormona. Ponekad se prepisuju