Ciste i fistule vrata

Ciste i fistule vrata

Ciste i fistule vrata nastaju kao posledica poremećaja embrionalnog razvoja. One se prema svojoj lokalizaciji i mestu nastanka dele na dve grupe: medijalne  i lateralne. Medijalne ciste i fistule su rezultat perzistencije ductus thyreoglossusa posle rodjenja, a lateralne su branhiogenog porekla. Ciste vrata Ciste vrata su jasno ograničene šupljine okruglastog oblika obložene epitelom, a ispuljene tečnošću ili kašastom materijom. Na palpaciju se oseća elastičnost ciste i fluktuacija. Fistule vrata Fistule vrata su kanalikularne formacije obložene epitelom koji secernira. Usled toga se iz fistule po pravilu luči mukozan ili gnojav sadržaj. U zavisnosti od toga sa kojim anatomskim strukturama komuniciraju i koliko