Klasifikacija neuroza

Vrste neuroza i njihova klasifikacija: Do kraja prošlog veka neurasthenia je bila zajednički naziv za sva neurotska ispoljavanja (sve vrste neuroza), a neposredno pre pojave psihoanalitičke nozologije klasifikacija neuroza je bila svedena samo na neurasteniju i histeriju. To dokazuje stvarne teškoće na koje nailazimo u klasifikaciji neuroza. Svetska zdravstvena organizacija je uvrstila u IX Reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti-MBK-9-sledeću klasifikaciju neuroza: 300.0 Stanja anksioznosti 300.1 Histerija 300.2 Stanje fobije 300.3 Opsesivno-kompulzivni poremećaji 300.4 Neurotična depresija 300.5 Neurastenija 300.6 Sindrom depersonalizacije 300.7 Hipohondrija 300.8 Drugi neurotični poremećaji Tako reći činom obljavljivanja IX Revizije (MKB-9) započeo je rad na X Reviziji Međunarodne klasifikacije