Hipohondrička neuroza (Hypochondria)

Šta je hipohondrija? Hipohondrička neuroza ili hipohondrija (Hypochondria) je neuroza, koja se ispoljava preteranom brigom za zdravlje i stalnim strahom pacijenta da mu je oboleo pojedini organ tela ili organizam u celini. Hipohondrija je dobila ime po tome što se ranije verovalo da se izvor ove bolesti nalazi ispod rebara, naročito u slezini (hypo – ispod, chondros – hrskavica). Simptomi hipohondrije Bolesnik koji boluje od hipohondrije uporno obilazi lekare, dokazujući im da boluje od “te i te” bolesti. To je obično bolest za koju je pacijent prvi put čuo, od koje boluje neka značajna ličnost ili neko od članova porodice. Jedan pacijent