Da li estrogeni izazivaju rak ili ne?

Već odavno postoji mišljenje da estrogeni izazivaju rak, na primer rak dojke. Medjutim, još uvek se rade mnoga naučna istraživanja koja bi tek trebala da daju odgovor na pitanje: Da li estrogeni zaista izazivaju rak ili ne, Na ovo pitanje su dosad mnogi pokušavali da odgovore, ali pravog odgovora još nema. Međutim, sigurno je da se u situaciji kada rak postoji stanje pogoršava pod dejstvom estrogene terapije. Lekari su svesni ove činjenice, što možda nije slučaj i sa ženama kojima su ovi hormoni dati. Nekoliko informacija treba pružiti i o dietilstilbestrolu (DES-u) koji je jedino direktno povezan sa pojavom raka