Ešerihija Koli – E. coli

Ešerihija Koli – E. coli

Ešerihija Koli, često skraćeno kao E. coli, je bakterija koja često biva u fokusu zbog svoje uloge u ljudskom zdravlju i u mnogim slučajevima bolesti. Ova bakterija je prirodni stanovnik crevne flore sisavaca, uključujući i ljude. Iako većina sojeva E. coli je bezopasna ili čak korisna, određene varijante mogu biti uzročnici ozbiljnih zdravstvenih problema. Važno je napomenuti da većina sojeva E. coli pomaže u varenju hrane, proizvodeći vitamin K2 i pomažući u održavanju zdrave ravnoteže crevne flore. Međutim, određene varijante, poput određenih sojeva E. coli koji proizvode toksine, mogu biti uzrok raznih bolesti, uključujući proliv, infekcije mokraćnih puteva, pa čak