Prirodno lečenje amenoreje

Prirodno lečenje amenoreje na prvom mestu treba da podrazumeva zdravu i pravilnu ishranu. Na žalost, ranije se nije mnogo insistiralo na značaju ishrane kada se radi o zdravlju žena. Anketiranjem žena koje se obraćaju za savet zbog zabrinjavajuće amenoreje, pa čak i u slučajevima kada je ona prolazna, mogu se sasvim lako otkriti nedostaci u ishrani. Po pravilu takve osobe smatraju da se hrane potpuno “normalno”. Medjutim, činjenica je da se amenoreja ne retko javlja kod nedovoljno uhranjenih žena i onih koje u svom organizmu imaju nedostatak odredjenijh hranljivih supstanci, kao što su na primer važni vitamini i minerali. Biljke za