herpes

Šta je herpes?

Herpes spada u infektivne bolesti i izazivaju ga virusi Herpes simplex-a. Ovaj virus je poznat u dva oblika (tip I i tip II). Prvi je odgovoran za pojavu temperature i mehurića, najčešće oko usta, ali i na koži drugih delova tela. Drugi izaziva vaginalnu infekciju, koja je u izvesnim slučajevima naročito izražena na spoljašnjim genitalijama (vulvi).

Simptomi herpesa

– Prvo se stvara jedno ograničeno zapaljenje, ponekad praćeno povećanim i bolnim limfnim čvorovima;

– Posle toga se pojavljuju mali i beličasti mehurići, a po njihovom prskanju ostaje veoma bolna rana; ogoljena površina zarasta sama od sebe za jednu do dve nedelje.

Vaginalni herpes se prenosi seksualnim kontaktom. Otvorena rana je zarazna, ali, nažalost, nije uvek vidljiva. To je zato jer se može nalaziti u prevoju kože muškog polnog organa, ili, kod žene, u samom dnu vagine (forniks).

Herpes simplex ima bliskog rođaka. To je Herpes zoster, koji se pojavljuje u određenim zonama i koji se manifestuje sličnim kožnim promenama. On zahvata područja u vidu pojasa, najčešće duž nekog od nerava za prenošenje oseta sa površine tela.

Moguće komplikacije

Herpes može dovesti do znatnih komplikacija. Pre svega, rana predstavlja pogodno mesto za neku drugu infekciju, što naročito važi za bebe zaražene pri rađanju vaginalnim herpesom, kod kojih se mogu javiti ozbiljna moždana oštećenja. Stoga je vaginalna manifestacija bolesti široko prihvaćena kao razlog da se porođaj izvrši carskim rezom.

Može se bez preterivanja reći da danas postoje dve vrste ljudi: herpetični i neherpetični, što jako podvači značaj širokog ispitivanja u borbi sa virusom. Ovo utoliko pre, jer postoji znatan broj osoba koje prenose virus, a same nemaju nikakve znake bolesti.

Kako se leči herpes?

Može se reći nikako. Za lečenje herpesa se mogu upotrebiti kreme koje ublažavaju osećaj peckanja (sredstva za analgeziju, Nupercainal npr.), ili antibiotske masti koje sprečavaju naknadnu bakterijsku infekciju. Ali, virus se ne može napasti!

Izuzetak čine možda neka novija sredstva protiv herpesa (za premazivanje kože, Viru-merz, Virunguent, Acyclovir, Zovirax…). Ove kreme brzo zaustavljaju herpetično zapaljenje, naročito ako se primene pri prvim znacima infekcije. Pomenuti lekovi verovatno nemaju nikakvo dublje dejstvo na virus i ne sprečavaju ponovni nastanak bolesti (recidiv). U poslednje vreme se pokušava sa spravljanjem vakcine. Ova bolest, koja se izuzetno lako prenosi i ima osobine “epidemije”, služi u Sjedinjenim Američkim Državama kao adut u jakoj kampanji koju vodi “moralna većina” protiv “čestog menjanja seksualnog partnera” i homoseksualizma, a sa kranjim ciljem da se povrati ugled porodice!