Klasifikacija neuroza

Vrste neuroza i njihova klasifikacija:

Do kraja prošlog veka neurasthenia je bila zajednički naziv za sva neurotska ispoljavanja (sve vrste neuroza), a neposredno pre pojave psihoanalitičke nozologije klasifikacija neuroza je bila svedena samo na neurasteniju i histeriju.

To dokazuje stvarne teškoće na koje nailazimo u klasifikaciji neuroza.

Svetska zdravstvena organizacija je uvrstila u IX Reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti-MBK-9-sledeću klasifikaciju neuroza:

  • 300.0 Stanja anksioznosti
  • 300.1 Histerija
  • 300.2 Stanje fobije
  • 300.3 Opsesivno-kompulzivni poremećaji
  • 300.4 Neurotična depresija
  • 300.5 Neurastenija
  • 300.6 Sindrom depersonalizacije
  • 300.7 Hipohondrija
  • 300.8 Drugi neurotični poremećaji

Tako reći činom obljavljivanja IX Revizije (MKB-9) započeo je rad na X Reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB-10). Ona je uzela u obzir široka iskustva stručnjaka celoga sveta, njihove sugestije i primedbe, dopune i novine, naročito u pogledu opisa kliničkih manifestacija, što je moglo da bude od koristi pri podeli i određivanju grupa, kategorija i potkategorija pojedinih oboljenja, kako telesnih tako i psihičkih. Time se, u prvom redu, poboljšava i omogućuje međunarodna saradnja i stvaraju uslovi za bolju komunikaciju. MKB-10 se primenjuje praktično od 1991.god ili 1992. god. Osim uvođenja dijagnostičkih smernica, što je novina koja veoma široko otvara horizonte, naročito na planu istraživanja, interesantna novost u MKB-10 biće i pojava tri verzije: za lekare opšte medicine, za psihijatre i za istraživačke svrhe.

U X Reviziji psihički poremećaji su razvrstani u deset dijagnostičkih grupa, od F0 (ef nula) do F10 (ef deset). Dosadašnja grupa koja je u MKB-9 obuhvatala neuroze i zvala se “Neurotični poremećaji, poremećaji ličnosti i drugi nepsihotični poremećaji” u MKB-10 će glavnog predstavnika imati u grupi F4-“Neurotski, sa stresom povezani i somatoformni poremećaji” dok su poremećaji ličnosti razvrstani u posebnu grupu (F6), kao i u drugim dijagnostičkim kategorijama i potkategorijama.