Izostanak menstruacije – Amenoreja

AmenorejaAmenoreja je izostanak menstruacije kod polno zrelih žena, a uzroci mogu biti mnogobrojni.

Pravi uzrok amenoreje, ili obustava menstruacije, teško je otkriti prvenstveno zbog toga što mnogi faktori deluju na odvijanje menstrualnog ciklusa.

Hipotalamus (dokraja neispitano raskršće moždanih puteva i mesto gde se luče mnoge aktivne supstance) utiče na hipofizu. Sa svoje strane hipofiza, koja svojom funkcijom zauzima centralno mesto među žlezdama, sekrecijom svojih hormona (FSH i LH) šalje poruke jajniku. Zahvaljujući tome u jajniku se stvaraju estrogen i progesteron koji dalje utiču na matericu i dojke… Krvna koncentracija ova dva poslednja hormona predstavlja povratni signal za hipotalamus i hipofizu.

Istovremeno, nadbubrežne žlezde, štitasta žlezda i gušterača deluju svojom hormonalnom sekrecijom na hipofizu, a preko nje imaju uticaj na menstrualni ciklus.

Iz ovoga postoje jasno ono što karakteriše endokrini sistem organa, to je mehanizam hormonske povratne sprege, kojim se u nizu žlezda koje luče hormone zatvara krug. Informacija koja u takvom sistemu ide nazad predstavlja kočnicu za sekreciju u početku lanca, pa se na taj način vrši kontrola međusobnih odnosa. Ravnoteža koja se uspostavlja podjednako zavisi od svake karike u takvom lancu.

Medicinska nauka deli amenoreje na primarne i sekundarne.

Primarna amenoreja – uzroci

Primarna amenoreja se naziva stanje kad se menstrualno krvarenje u dotadašnjem toku života žene nije pojavilo. To se događa vrlo retko, a uzroci su obično u vezi sa izvesnim nenormalnostima nadbubrežne žlezde i kariotipa (hromozomske šifre). Postoje i anatomske greške u genitalnim organima, kao što je neprolazna vagina, sužen ili zatvoren kanal grlića materice, ožiljni defekti materice posle tuberkuloze ili posle trauma. Na kraju, primarna amenoreja može biti prouzrokovana zastojem u razvoju žlezda sa unutrašnjim lučenjem pre svega hipofize i jajnika.

Sekundarna amenoreja – uzroci

Sekundarna amenoreja je duži izostanak menstruacije pri već uspostavljenim ciklusima. Ima više činilaca koji dovode do ove situacije:

  • Opšti uzroci amenoreje: tuberkuloza, ciroza jetre, oslabljena funkcija štitaste žlezde, bolesti nadbubrežne žlezde, gladovanje.
  • Materični uzroci amenoreje: oni su isti kao i kod primarne amenoreje-traume i ožiljci posle izvesnih infektivnih bolesti.
  • Problem sa jajnicima: tumurozni ili cistični jajnici (Stein-Leventhalov sindrom), ranije popuštanje jajnika (prevremena menopauza).
  • Nešto češći su hipofizarni uzroci amenoreje: promena načina života, putovanje, psihički šok, naglo debljanje ili gubitak telesne mase (psihička anoreksija).
  • Na kraju, postoje i jatrogeni uzroci amenoreje (za koje je isključivo odgovorna medicina, to jest upotreba lekova); npr. sekundarna amenoreja posle uzimanja hormonskih pilula nije retka pojava.