Ciste i fistule

Ciste i fistule vrata

Ciste i fistule vrata nastaju kao posledica poremećaja embrionalnog razvoja.

One se prema svojoj lokalizaciji i mestu nastanka dele na dve grupe: medijalne  i lateralne.

Medijalne ciste i fistule su rezultat perzistencije ductus thyreoglossusa posle rodjenja, a lateralne su branhiogenog porekla.

Ciste vrata

Ciste vrata su jasno ograničene šupljine okruglastog oblika obložene epitelom, a ispuljene tečnošću ili kašastom materijom. Na palpaciju se oseća elastičnost ciste i fluktuacija.

Fistule vrata

Fistule vrata su kanalikularne formacije obložene epitelom koji secernira. Usled toga se iz fistule po pravilu luči mukozan ili gnojav sadržaj. U zavisnosti od toga sa kojim anatomskim strukturama komuniciraju i koliko otvora imaju, fistule se dele kompletne i inkompletne.

  1. Kompletne fistule su preko svoja dva otvora u vezi sa spoljašnjom sredinom tj. sa kožom vrata sa jedne  i sa sluzokožom ždrela, usta ili larinksa sa druge strane.
  2. Inkompletne fistule imaju samo fistulozni kanal i jedan otvor.