Amenoreja

Amenoreja je izostanak menstruacije (redovnog mesečnog krvarenja), a odnosi se na žene koje su u periodu polne zrelosti. Amenoreja je uvek samo simptom, a ne bolest za sebe.

Klasifikacija amenoreja:

  • fiziološka
  • patološka
  • primarna
  • sekundarna

Fiziološka amenoreja –  Izostanak menstruacije se dogadja onda kada bi i trebalo. Dakle, fiziološka amenoreja postoji kod devojčica do puberteta, za vreme trudnoće, neko vreme nakon porođaja i u menopauzi.

Patološka amenoreja – Deli se na primarnu i sekundarnu.

Primarna amenoreja – Dijagnostikuje se kod žena koje do svoje osamnaeste godine još uvek nisu dobile prvu menstruaciju.

Sekundarna amenoreja –  Dijagnostikuje se kod polno zrelih žena kod kojih se dogodio izostanak menstruacije duži od tri uzastopna meseca.

Primarna i sekundarna amenoreja imaju isto poreklo bolesti – hormonskog i konstitucionalnog karaktera.

Kako se leči amenoreja

Da bi lečenje amenoreje imalo smisla neophodno je utvrditi koji je uzrok poremećaja. Po pravilu se ne leči amenoreja kao bolest, već je neophodno otkriti oboleli organ koji je izaziva i lečenje usmeriti u tom pravcu. Najčešće je u pitanju neki endokrini organ.

Zaključak bi bio da u lečenju amenoreje može učestvovati ginekolog i endokrinolog. Kada se završi lečenje osnovne bolesti i amenoreja će nestati, jer je samo simptom drugih bolesti.

Tok i prognoza u ovom slučaju zavise od uzroka. Prognoza je povoljnija ako je amenoreja trajala kraće, a lečenje započeto na vreme.