Vitamin D za jak imunitet

Vitamin D za jak imunitet

Vitamin D se sada preporučuje za imunitet, pa hajde da vidimo zbog čega je on važan. Prema pedijatrima, dodatni unos vitamina D je posebno važan za jačanje imuniteta u zimskim mesecima. Pored nedostatka većeg broja sunčanih dana, koji su izvor ovog vitamina, takođe vitamin D nije dovoljno prisutan u ishrani i zato ga treba dopunjavati. Ovo je važno za sprečavanje ozbiljnih zdravstvenih posledica. Ako ne unesete dovoljno vitamina D, kosti postaju mekane, tanke i lako mogu da se iskrive, što je u detinjstvu poznato kao rahitis. Kod odraslih nedostatak vitamina D dovodi do omekšavanja kostiju i osteomalacije, odnosno kod starijih