Neuredne menstruacije

Neuredne menstruacije svakako da imaju odredjeni uzrok, ali i posledice. U nastavku pročitajte, da li i koliko su u ovom slučaju važni vitamini? Prevremene ili zakasnele menstruacije, mogu kod izvesnih žena prouzrokovati razne probleme, najčešće u vidu steriliteta ili neželjene trudnoće. I zaista, neuredne menstruacije i ciklusi bez ovulacije (anovulatorni ciklusi) su česte smetnje oplođenju. Ustanovljena je veza između ishrane i degenerativnih bolesti (hronični evolutivni poliartritis, multipla skleroza, rak), sa jedne strane i poremećaja menstrualnog ciklusa i teškoća u zatrudnjivanju, sa druge strane. Naša ishrana je zapravo u isto vreme i preobilna i siromašna u izvesnim važnim sastojcima. Mi se

Neuredne menstruacije koje prevremeno dolaze

Pojam “neuredne menstruacije” podrazumeva sve moguće nepravilnosti menstrualnog ciklusa, ali ovde ćemo govoriti o menstruacijama koje dolaze ranije nego što bi trebale. Nakon toga i moguće lečenje biljem. Menstruacije koje dolaze 8-9 dana ranije U modernoj zapadnoevropskoj i američkoj medicini govori se o tri tipa menstruacija koje prevremeno dolaze. Prve su na bazi nedostatka progesterona. U ovom slučaju je skraćena druga faza ciklusa, jer žuto telo jajnika ne obavlja na odgovarajući način svoju funkciju. Poremećaj se ispravlja dodavanjem progesterona u drugoj polovini ciklusa.  Drugi tip menstruacije nastaje kao posledica prevremene ovulacije, a leči se manjim količinama estrogenih hormona. Ponekad se prepisuju