Prisilna neuroza (Opsesivno-kompulzivna neuroza)

Prisilna neuroza predstavlja specifični oblik neuroze koju karakterišu: prisilne misli, prisilni impulsi i prisilne radnje. I kod normalnih se osoba često dešava da se javljaju “prisilne” misli koje nas gone da proveravamo da li smo zaključali vrata stana, da li smo ugasili peć, zatvorili prozor i tome sl. Prisilne misli, impulsi i radnje dobijaju karakter neuroze onda kada su misli, impulsi i radnje za bolesnika imperativno nametnuti takvom silinom (snagom) da njihovo neizvršenje, protiv kojeg se pacijent svesno bori, stvara stanje napetosti, straha, uzbuđenja. Unutrašnja napetost stvara novo osećanja straha, novi nemir i pacijenti su u jednoj kontinuiranoj napetosti, utoliko pre što