Sifilis

Sifilis

Za sifilis se može reći da je infektivna bolest koja zahvata celo telo i simptomi bolesti su raznoliki. Uzročnik je Treponema pallidum. Kod sifilisa je karakterističan brz prodor mikroorganizma u krv i njegovo dalje rasejavanje. Infekcija je ponekad urođena, češće stečena. U ovom poslednjem slučaju zaraza se širi seksualnim putem, kroz sluzokožu ili kožne defekte. Klinički se sifilis razvija kroz tri faze koje su sve ozbiljnije i ozbiljnije ukoliko je lečenje neadekvatno ili ukoliko se uopšte ne sprovodi. Spontano izlečenje sifilisa je zaista prava retkost. U nastavku teksta ćemo opisati sve faze sifilisa i simptome koji ih prate. Primarni sifilis