Izostanak menstruacije – Amenoreja

Amenoreja je izostanak menstruacije kod polno zrelih žena, a uzroci mogu biti mnogobrojni. Pravi uzrok amenoreje, ili obustava menstruacije, teško je otkriti prvenstveno zbog toga što mnogi faktori deluju na odvijanje menstrualnog ciklusa. Hipotalamus (dokraja neispitano raskršće moždanih puteva i mesto gde se luče mnoge aktivne supstance) utiče na hipofizu. Sa svoje strane hipofiza, koja svojom funkcijom zauzima centralno mesto među žlezdama, sekrecijom svojih hormona (FSH i LH) šalje poruke jajniku. Zahvaljujući tome u jajniku se stvaraju estrogen i progesteron koji dalje utiču na matericu i dojke… Krvna koncentracija ova dva poslednja hormona predstavlja povratni signal za hipotalamus i hipofizu.

Amenoreja

Amenoreja je izostanak menstruacije (redovnog mesečnog krvarenja), a odnosi se na žene koje su u periodu polne zrelosti. Amenoreja je uvek samo simptom, a ne bolest za sebe. Klasifikacija amenoreja: fiziološka patološka primarna sekundarna Fiziološka amenoreja –  Izostanak menstruacije se dogadja onda kada bi i trebalo. Dakle, fiziološka amenoreja postoji kod devojčica do puberteta, za vreme trudnoće, neko vreme nakon porođaja i u menopauzi. Patološka amenoreja – Deli se na primarnu i sekundarnu. Primarna amenoreja – Dijagnostikuje se kod žena koje do svoje osamnaeste godine još uvek nisu dobile prvu menstruaciju. Sekundarna amenoreja –  Dijagnostikuje se kod polno zrelih žena kod