Indijski orah

Indijski orah

Indijski orah poznat i kao anacardium, egzotičan je plod poreklom iz Južne Amerike, tačnije iz Brazila. Ovaj neobičan plod poznat je po svojoj specifičnoj strukturi i širokoj primeni u ishrani, medicini i industriji. Iako se zove orah, tehnički nije orah u botaničkom smislu, već je povezan sa maslinama, mangoima i otrovnim bršljanima. Indijski orah je voće drveta anacardiuma, koje može dostići visinu od oko 10 metara. Njegova karakteristična pojava obuhvata plod koji raste na vrhu plodne jabučice koja sadrži soku sličnu tečnost koja može izazvati iritaciju kože. Ovaj plod je zapravo sjajan orah, smešten na vrhu sočne jabučice koja se