Šta je hiperbarična komora

Šta je hiperbarična komora

Hiperbarična komora je medicinski aparat koji se koristi za terapiju koja se naziva hiperbarična oksigenacija (HBO). Ova terapija uključuje izlaganje pacijenta povišenom pritisku kiseonika unutar posebne komore, što rezultira apsorpcijom veće količine kiseonika u telo u poređenju sa normalnim uslovima. Osnovni princip rada hiperbarične komore je stvaranje atmosferskog pritiska koji je viši od normalnog nivoa na zemljinoj površini. Pacijent ulazi u komoru, koja zatim postepeno povećava pritisak vazduha unutar nje. Ova promena pritiska omogućava kiseoniku da se lakše rastvori u telesnim tečnostima poput krvi, plazme, i tkiva, što dovodi do povećanog unosa kiseonika u telo i poboljšanja procesa ozdravljenja. Hiperbarične