Hemofilus bakterija

Hemofilus bakterija

Šta je hemofilus? Hemofilus je još jedan mikroorganizam koji je imao čast da se nađe u društvu uzročnika “veneričnih” bolesti, tj. zaraza koje se šire seksualnim kontaktom. Međutim, za njega bi se moglo reći da je u manjoj meri zloćudan. Isto bi se odnosilo i na gardnerelu i korinebakterijum. Hemofilus živi i u sredini sa kiseonikom i u sredini bez kiseonika (aerobni i anaerobni uslovi), a karakterističan je njegov oblik pribadače: I zaista pod mikroskopom se može primetiti kako ovaj mikroorganizam “probada” ćelije, koje zato u anglosaksonskom govornom području zovu “ćelijama prošivenim koncem” (clue cells). Muškarac retko kada ima probleme