Pravilna primena antibiotika

Pravilna primena antibiotika

Pravilna primena antibiotika od presudne je važnosti za efikasno lečenje bakterijskih infekcija i sprečavanje razvoja otpornosti na antibiotike. Ovi moćni lekovi koriste se širom sveta u borbi protiv bakterijskih infekcija, ali je ključno razumeti kako ih pravilno koristiti kako bismo maksimizirali njihovu efikasnost i smanjili rizik od nuspojava. Prva i osnovna stvar je uzimanje antibiotika tačno onako kako je propisano od strane lekara. To znači da treba pratiti uputstva o doziranju i vremenskom rasporedu uzimanja leka. Čak i ako se simptomi poboljšaju pre nego što završite propisanu terapiju, važno je završiti celokupni tretman. Prekidanje terapije može dovesti do preostalih bakterija