Šta je aneurizma?

Šta je aneurizma?

Aneurizma je ozbiljno zdravstveno stanje koje se često smatra tihim ubicom. Ova patologija karakteriše proširenje arterija zbog slabljenja zidova krvnih sudova. Često je neprimetna i bez simptoma sve dok ne dođe do pucanja, što može rezultirati ozbiljnim komplikacijama, pa čak i smrću. Kada govorimo o aneurizmi, obično se misli na aneurizmu aorte, glavne arterije koja izlazi iz srca i snabdeva krvlju celo telo. Međutim, aneurizme se mogu pojaviti i na drugim arterijama, kao što su arterije mozga, trbušne šupljine, nogu ili drugih delova tela. Aneurizme se mogu podeliti prema obliku i veličini. Sferične aneurizme su obično najčešće, ali mogu biti