Šta je anamneza?

Šta je anamneza?

Anamneza, tj. anamnestički podaci se uzimaju direktno od pacijenta (autoanamneza). A ukoliko pacijent nije u mogućnosti da zbog teškog opšteg stanja ili poremećaja svesti (npr. koma) da podatke, dobijamo ih od osoba koje su u pratnji pacijenta ili rodbine. Anamneza može da sadrži podatke o pacijentu kao što su: Administrativni podaci: Ime i prezime, pol, godine starosti, mesto rodjenja i stanovanja, bračno stanje i zanimanje. Glavne tegobe: U najkraćim crtama, često sa samo nekoliko reči ili rečenica (rečnikom bolesnika) navesti tegobe zbog kojih se bolesnik javlja na pregled. Na primer: (malaksalost, kašalj, gušenje, zamor, oticanje nogu, bol u grudima). Sadašnja