Glaukom

Šta je glaukom

Glaukom je ozbiljno stanje oka koje može dovesti do gubitka vida. Uzrokovan visokim pritiskom unutar oka, glaukom oštećuje optički živac, što može rezultirati postepenim smanjenjem vidnog polja i u krajnjem slučaju, slepotom ako se ne leči na vreme.

Postoje različite vrste glaukoma, ali najčešći oblik je otvoreni glaukom, koji se razvija polako i obično ne uzrokuje simptome u ranoj fazi. Zbog toga je redovni oftalmološki pregled ključan za ranu dijagnozu.

Srećom, postoje efikasni načini lečenja glaukoma.

Terapija se obično fokusira na smanjenje pritiska unutar oka kako bi se sprečilo dalje oštećenje. Ovo se može postići lekovima u obliku kapi za oči koje regulišu pritisak ili putem hirurških procedura koje poboljšavaju drenažu tečnosti iz oka.

Pored terapije lekovima i hirurških zahvata, važno je i redovno praćenje stanja očiju. Oftalmolog će preporučiti učestalost pregleda u zavisnosti od tipa glaukoma i individualnog slučaja.

Ukratko, rano otkrivanje i redovno praćenje su ključni faktori za efikasno lečenje glaukoma. Osobe sa većim rizikom od glaukoma, kao što su starije osobe ili osobe s porodičnom anamnezom, trebalo bi da posebno obrate pažnju na redovne oftalmološke preglede radi prevencije ili rane dijagnoze ovog stanja.