Poremecaji licnosti

Poremećaji ličnosti – Karakteristike

Opšte karakteristike psihopatske osobe

Svi poremećaji ličnosti imaju svoje opšte karakteristike prema kojima se može sumnjati na ovakav vid psihičkog poremećaja. Razni tipovi poremećaja ličnosti se jednim imenom nazivaju PSIHOPATIJE, a oni koji imaju takve karakteristike ličnosti nazivaju se psihopatske osobe.

Ličnost je skup svih bitnih i najizrazitijih svojstava svakog pojedinca. Ličnost svakog čoveka je jedinstvena, upečatljiva i neponovljiva, pa omogućuje da se ljudi međusobno ne razlikuju samo po spoljašnjem izgledu, već i po suštinskim obeležjima svog duhovnog opredeljenja i društvenog ponašanja.

S obzirom da je ličnost plod veoma složenog razvoja, ona je osetljiva i lako se remeti u toku duševnih poremećaja i oboljenja. U toku šizofrenih psihoza bolesnici u svojim sumanutostima gube doživljaj sopstvene ličnosti i sasvim lako prihvataju svojstva tuđih ličnosti, što je medicinski određeno kao depersonalizacija.

Tokom šizofrenog propadanja ličnost može biti potpuno zbrisana.

U psihoorganskim poremećajima ličnosti znatno osiromašuje, dok se u demenciji bolesnik potpuno obezličava.

Međutim, između duševnog zdravlja, odnosno zdrave ličnosti, i duševne poremećenosti bolesne ličnosti, nije uvek lako povući oštru i jasnu granicu.

između usklađenih, zrelih i uspešnih osoba, s jedne strane, a duševno poremećenih i obolelih, s druge strane, postoji značajan međuprostor.

Ovaj prostor ili područje je popunjeno svim onim osobama za koje se ne može reći da su usklađene i sređene, ali su to osobe koje nisu ni duševno bolesne, tako da ne iziskuju bezuslovno i neodložno zbrinjavanje u zdravstvenim ustanovama.

Ovi ljudi, ni duševno sređeni, ni psihički poremećeni, zapravo su nastrane, psihopatske osobe, te imaju neki tip poremaćaja ličnosti.