Hipohondrička neuroza (Hypochondria)

Šta je hipohondrija?

Hipohondrička neuroza ili hipohondrija (Hypochondria) je neuroza, koja se ispoljava preteranom brigom za zdravlje i stalnim strahom pacijenta da mu je oboleo pojedini organ tela ili organizam u celini. Hipohondrija je dobila ime po tome što se ranije verovalo da se izvor ove bolesti nalazi ispod rebara, naročito u slezini (hypo – ispod, chondros – hrskavica).

Simptomi hipohondrije

Bolesnik koji boluje od hipohondrije uporno obilazi lekare, dokazujući im da boluje od “te i te” bolesti. To je obično bolest za koju je pacijent prvi put čuo, od koje boluje neka značajna ličnost ili neko od članova porodice. Jedan pacijent je bio duboko razočaran u lekara koji mu je objasnio da nije moguće da boluje od tumora na jajniku, jer kao muškarac nema taj organ.

Kod hipohondričke neuroze pacijenti menjaju “repertoar” svojih bolesti. Nekad, neretko, tvrde da ni psihički “nisu kao pre”, a da su počeli “da lude” i slično, iako su im sve druge psihičke funkcije uredne. U suštini, hipohondrija predstavlja hronično stanje straha, i najčešće tumačenje etiologije hipohondričke neuroze vezuje se za razočarenja koja pacijent doživljava tokom života.

Pošto su pretrage koje lekar preduzima kod pacijenta uglavnom uredne, pacijenti nisu zadovoljni običnom konstatacijom da su “zdravi”. Oni se javljaju kod lekara sa nizom ceduljica u kojima su pedantno beležili svoje “simptome”, “mere” koje su preduzimali da im bude lakše, čitave spiskove medikamenata koje su do tada, uglavnom “bezuspešno” upotrebljavali.

Kada se radi o hipohondriji, takvim pacijentima treba posvetiti dosta vremena, naročito u pogledu uzimanja iscrpne anamneze i heteroanamneze.

diferencijalnoj dijagnozi je svakako potrebno biti kritičan u odnosu na mogućnost stvarnog postojanja nekog organskog oboljenja kod pacijenta. Uz to, treba imati u vidu da hipohondrija često prati shizofreniju, histeriju, i involutivnu melanholiju.

Kako se leči hipohondrija (hipohondrička neuroza)

Lečenje hipohondrije je složeno i komplikovano, jer je lekar često nemoćan, ukoliko se ne odluči da pacijentu ne posveti zaista puno vremena. Činjenica je da svaki pacijent koji boluje od hipohondrije zahteva posebnu brigu i razradu, pošto ne postoje specifični medikamenti, niti pak psihoterapijski metodi za ovu vrstu neuroze.