Hemofilus

Hemofilus bakterija

Šta je hemofilus?

Hemofilus je još jedan mikroorganizam koji je imao čast da se nađe u društvu uzročnika “veneričnih” bolesti, tj. zaraza koje se šire seksualnim kontaktom. Međutim, za njega bi se moglo reći da je u manjoj meri zloćudan. Isto bi se odnosilo i na gardnerelu i korinebakterijum.

Hemofilus živi i u sredini sa kiseonikom i u sredini bez kiseonika (aerobni i anaerobni uslovi), a karakterističan je njegov oblik pribadače:

I zaista pod mikroskopom se može primetiti kako ovaj mikroorganizam “probada” ćelije, koje zato u anglosaksonskom govornom području zovu “ćelijama prošivenim koncem” (clue cells).

Muškarac retko kada ima probleme od hemofilusa, a kod žena on izaziva isključivo zapaljenje vagine, što se naročito događa posle nekog od porodijskih operativnih zahvata (carski rez npr. i groznica u babinju). To nikako neznači da kolpitisi nisu sami po sebi vrlo neprijatna stvar. Po pravilu je ovde vaginalni sekret pojačan i bistar, a moglo bi se reći da ima izvesnu sivkastu komponentu.

Mnogi autori se zalažu da se hemofilus oštro razdvoji od drugih bakterija, naročito od izazivača nespecifičnih vaginitisa, jer je primećena pojava da žene, čiji partneri nisu lečeni, imaju zaista veliki broj ponovnih infekcija.

Kako se leči hemofilus?

Prva terapijska mera je metronidazol (Flagyl). Zatim, u obzir dolaze i sledeći lekovi: Vibramycin, 4 dana po 250 mg, ampicilin (Penbritin), 4 puta po 500 u toku 7 dana, kao i lokalna terapija sulfo-preparatima u petnestodnevnom periodu.