Akutni bronhitis

Akutni bronhitis (Bronchitis acuta) – Opis bolesti i lečenje

Akutni bronhitis (Bronchitis acuta) je akutno zapaljenje sluznice bronhija izazvano virusima, bakterijama ili nekim nadražajnim materijama.

Akutni bronhitis se u praksi može ispoljavati kao samostalno oboljenje ili u toku drugih bolesti. Kao samostalna bolest najčešće je uzrokovan virusima koji napadaju respiratorni sistem. Primarna bakterijska infekcija je retka pojava, dok se češće nadovezuje na prethodne virusne infekcije respiratornih organa. Kao etiološki činioci kod akutnog bronhitisa redje su zastupljeni alergija i gljivične infekcije.

U toku drugih oboljenja akutni bronhitis se javlja u pertusisu, crevnom tifusu , malim boginjama i dr.

Udisanjem štetnih gasova kao što su: hlor, azotni-oksidi, sumpor dioksid, kao i udisanjem prašine, takodje dolazi do akutnog bronhitisa, usled direktnog oštećenja bronhija.

Kod akutnog bronhitisa sluznica bronhija je hiperemična, edematozna, obložena sekretom, sa infiltratima limfocita i segmentovanih granulocita. Kod ovog oboljenje postoji mestimično deskvamacija epitela, a redje nekroza. Bronhijalne žlezde mogu biti prepunjene mukusom. U najvećem broju slučajeva dolazi do potpune restitucije.

Akutni bronhitis je stanje kod kojeg zapaljenski proces dovodi do oštećenja funkcijetrepljastog epitela, a ponekad do bronhospazma. Kašalj je simptom i posledica iritacijetusigenih zona u bronhijama i u zavisnosti od količine i konzistencije sekreta može biti suv ili produktivan. Pri pojavi bronhospazma javlja se dispneja i sviranje u grudima.

Ova bolest obično počinje slabošću, bolovima u čitavom telu i glavoboljom. Ponekad se javlja pojačana sekrecija iz nosa, blaga angina i bolovi iza grudne kosti. Akutni bronhitis uvek prati kašalj, kao osnovni simptom bolesti. U početku je suv, a kasnije postaje produktivan, sa iskašljavanjem sluzavog ili gnojnog ispljuvka.

Fizički nalaz na plućima je najčešće oskudan, simetričan i promenljiv po intenzitetu i lokalizaciji. Kod izraženog bronhospazma javlja se opstruktivni sindrom.

Akutni bronhitis kod pacijenata obolelih od bronhijalne astme može da dovede do provociranja asmatičnih napada. Kod pacijenata koji boluju od hroničnog bronhitisa akutni bronhitis znatno pogoršava stanje.

Kod prethodno zdravih osoba akutni bronhitis prolazi sam po sebi u toku 5 do 7 dana, dok kašalj može da potraje 4 i više nedelja.

Lečenje akutnog bronhitisa

Kod prethodno zdravih osoba lečenje akutnog bronhitisa se sastoji od ležanja u krevetu, unosa dovoljne količine tečnosti i uzimanja salicilata.

Uporan suv kašalj se umiruje inhalacijama vodene pare i eventualno kodeinom.

Akutni bronhitis uzrokovan bakterijskim infekcijama leči se primenom antibiotika. U slučaju bronhospazma primenjuju se bronhodilatatori.

Akutni bronhitis koji se nadovezuje na postojeće hronične bolesti pluća treba odmah lečiti antibioticima.